header.

Vaak gestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Zo kunt u direct naar de vraag van uw keuze. Mocht uw vraag er niet bij staan dan helpen wij u graag verder, u kunt ons per email uw vraag sturen. info@sunwish.nl 

Wat is een auraveld ?
Wat zijn chakra's ?
Wat is een encefalogram ?
Wat is een eterisch lichaam ?
Wat is Feng-Shui ?
Wat is Kirlian fotografie ?
Wat zijn krachtpunten ?
Wat is meditatie ?
Wat zijn meridianen ?
Wat betekent resonerend ?
Wat bedoelt men met trillingsfrequentie ?

Wat is een aura veld ?
Een resonerend energieveld  van stralend gekleurd licht dat door het fysieke lichaam naar buiten uitstraalt,  de vorm en kleur van deze aura weerspiegelt de gemoed- en gezondheidstoestand  van de mens. In wetenschappelijke literatuur wordt de aura omschreven als een elektromagnetisch veld, dat sterk onderhevig is aan schommelingen, een gevolg van de mentale en psychische (in)stabiliteit van de persoon. Men ontdekte dat dit energieveld in vorm en kracht verandert wanneer er fysiologische en psychologische veranderingen optraden.

De aura en chakra's zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van onze organen en van groot belang voor de gezondheid, psyche en onze spiritualiteit.  Als er sprake is van ziekte zal zich dat eerst op het energetische vlak (het aura veld) openbaren  voordat het op het fysieke lichaam waar te nemen is, een heleboel mensen onderschatten het belang van een goed aura- en chakra functioneren.

Wat zijn  chakra's ?
Energie centra's in het lichaam, ook wel aangeduid als energiewielen. Elke chakra is verbonden met de desbetreffende organen die er achter zitten. De chakra's  hebben een soort van trechter vorm, waarbij het smalste gedeelte zich het dichts bij het lichaam bevindt. Het wijdste gedeelte neemt de energie op, je kunt je wel  voorstellen dat als zo'n chakra stoffig is of gedeeltelijk verstopt zit, er geen energie naar het lichaam en de betreffende organen kan stromen. Als je bijvoorbeeld  het keel chakra neemt, als dat verstopt zou zitten is iemand de hele dag aan het  kuchen. De trechters bevinden zich zowel aan de voor- als aan de achterzijde van  het lichaam, tussen de benen (perineum) en op het hoofd (kruin chakra). De kruin chakra  is goed waar te nemen, hou je hand boven op je hoofd en ga langzaam met je handpalm de hele bovenkant  van je hoofd af. Als vanzelf kom je een plekje tegen dat veel warmer is als de  rest, dat is je kruin chakra. Als er sprake is van ziekte zal zich dat eerst op het energetische vlak (het aura veld) openbaren voordat het op het fysieke lichaam waar te nemen  is, een heleboel mensen onderschatten het belang van een goed aura- en chakra functioneren.


Wat is een encefalogram ?
Een grafische voorstelling van de uitwerking van een prikkel op de hersenen. Meditatie bijvoorbeeld kan al binnen acht weken leiden tot structurele veranderingen in het menselijk brein. Als mensen gedurende acht weken ongeveer 30 minuten per dag mediteren, ontstaat er meer grijze hersenen massa in de hippocampus. Dat is een hersengebied dat geassocieerd wordt met geheugen en leervermogen. De dichtheid van de amygdala neemt juist af door meditatie. Als gevolg daarvan ervaren mensen mogelijk minder angst en stress. Bron:  Tijdschrift Scientific American.

Wat is een eterisch lichaam ?
Een lichaam van fijn stoffelijke trillingsenergie (aura veld) dat het fysieke lichaam doordringt, en zich buiten om het fysieke  lichaam bevindt als een soort ei .

Wat is Feng-Shui ?
Een oude Chinese  harmonieleer, ervan uitgaand dat je energiepunten kunt gebruiken (als je volgens  bepaalde wetmatigheden te werk gaat) om zo bij te dragen aan een verbeterd woon-  en leef klimaat.

Wat is Kirlian fotografie ?
Wanneer een levend object geplaatst wordt in een hoogfrequent elektrisch veld,  is er rondom een uitstraling waarneembaar. Dit veld kan je zelf beinvloeden door bijvoorbeeld  tijdens het nemen van de foto aan een heel ontspannen moment te denken (bijvoorbeeld  een fijne vakantie die je gehad hebt). Als je even later bij het maken van een tweede foto moeilijke sommen gaat zitten berekenen zal de uitslag van de kleuren geheel anders zijn.  Er is een plant met Kirlian gefotografeerd waarvan men een blad had afgesneden,  op de foto zag je heel duidelijk de uitstraling van het afgesneden blad, terwijl het niet meer aan de plant zat.

Wat zijn krachtpunten ?
Dat zijn omzetters van energie. Wateraders, leylijnen, daar waar meerdere leylijnen elkaar kruisen ontstaan leycentra,een soort verkeersknooppunt/ rotonde van energie, waar de energie heel goed waarneembaar is. Soms valt dit samen met ondergrondse waterlopen en/of waterbronnen. Maar ook meridianen in ons lichaam, die wel bekend zijn bij de therapie acupunctuur, en waar zich veel energie kan ophopen en zo verstoringen kunnen veroorzaken.

Wat is meditatie ?
Meditatie is zeer helend voor lichaam en geest en brengt al binnen enkele minuten verlichting van spanning. Meditatie kan zelfs al binnen acht weken leiden tot structurele veranderingen in het menselijk brein. Als mensen gedurende acht weken ongeveer 30 minuten per dag mediteren, ontstaat er meer grijze hersenen massa in de hippocampus. Dat is een hersengebied dat geassocieerd wordt met geheugen en leervermogen. De dichtheid van de amygdala neemt juist af door meditatie. Als gevolg daarvan ervaren mensen mogelijk minder angst en stress. Bron:  Tijdschrift Scientific American.

Wat zijn meridianen ?
Energiestromen in het lichaam met zeer belangrijke reflex zones en acupunctuur punten..

Wat betekent resonerend ?
Als twee frequenties op elkaar in gaan werken krijg je het fenomeen resoneren.  Waarbij de frequenties elkaar beinvloeden en zo (het object, de omgeving) beinvloeden..

Wat bedoelt men met trillingsfrequentie ?
Aantal  trillingen per seconde van een energie veld. Elke materie bezit een bepaalde trilling. Als je (heel) gevoelig bent kun je deze trilling waarnemen. 

.

Keer hier terug naar het overzicht
SUNWISH.NL - GEZONDHEIDSCENTRUM
(c) 2002-2024 Sunwish Gezondheidscentrum
Niets op deze site mag zonder schriftelijke
toestemming worden gekopieerd,
danwel gepubliceerd.

info@sunwish.nl
0624 927 004