header.

Wijze Uitspraken

Onze verwachtingen bepalen onze realiteit. 

Als je een schoolklas neemt met gemiddelde leerlingen en je vertelt de docent dat het een klas is met leerlingen met een hoog IQ, dan zullen deze leerlingen beter presenteren en ze zullen ook hoger scoren op de Cito toetsen e.d. aan het einde van het jaar. 

Het enige wat je tegenhoudt om alles te zijn wat je wilt, ben jijzelf.

Life isn't about finding yourself,
life is about creating yourself.

Everything you can imagine is real!

Most doctors agree, breathing regulerly is good for you


Keer hier terug naar het overzicht
SUNWISH.NL - GEZONDHEIDSCENTRUM
(c) 2002-2024 Sunwish Gezondheidscentrum
Niets op deze site mag zonder schriftelijke
toestemming worden gekopieerd,
danwel gepubliceerd.

info@sunwish.nl
0624 927 004